Page 106 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 106

Nieuwe trends
Terwijl ik bezig ben met de afronding van dit boek, gloren aan de horizon al weer nieuwe trends. Zij zullen ook weer effect hebben op de manier waarop we kijken naar een Futureproof Organisatie. Trends die misschien in een volgende versie van dit boek hun plek gaan innemen.
Ik voorzie dat singularity, het nadenken over een exponentiële groei van technologie en wat dat zal betekenen voor organisaties, een belangrijk thema gaat zijn. Dit onderwerp omvat wat mij betreft ook thema’s als digitalisering, nieuwe geldsystemen en robotisering van bedrijfsprocessen. Het gaat over een
maatschappij waarbij door internet of things alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen ten behoeve van ons gemak. Waar big data organisaties ondersteunt bij de ontwikkeling van slimmere producten, het beter inspelen op de behoefte van klanten, maar ook helpt bij rampen en zaken als migratie en klimaatverandering. En het gaat over hoe kunstmatige intelligentie z’n plek zal innemen in onze maatschappij en in onze organisaties.
In dit boek wordt beschreven hoe de ideale vorm van de Futureproof Organisatie een kleine kern is, met een flexibele schil er omheen. Dat wordt een nog grotere beweging, waarbij alle activiteiten die niet behoren tot de corebusiness, worden uitbesteed en door de cloud worden opgepakt. Zelfsturing als concept, niet alleen voor personeelsmanagement en innovatiebeleid, maar ook als uitgangspunt voor productontwikkeling, zal belangrijker worden. Met een kleinere beroepsbevolking en het feit dat mensen langer moeten doorwerken tot hun pensioen, zal er ook grotere fluctuatie zijn in banen en carrières. Het zal niet ongewoon worden om twee of drie keer tijdens je leven compleet van carrière te wisselen. Permanente opleiding en ontwikkeling zijn essentieel. We gaan op een andere manier kijken naar inkomensopbouw, waarbij aan het begin en het einde van het werkende leven minder wordt verdiend dan in het midden.
 99

   104   105   106   107   108