Page 107 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 107

Een uitdaging blijft de balans werk-privé, zeker als we allemaal kunnen flexwerken en permanent 'connected' zijn.
Onze toekomst is fascinerend
Gaat robotisering uiteindelijk leiden tot een deel van de beroepsbevolking dat niet meer werkt en gebruikmaakt van een basisinkomen? Wat betekent dat voor de stabiliteit van de samenleving? Daar heb ik nog geen antwoord op. Ook kan ik niet inschatten hoe ontwrichtend de klimaatproblematiek, migratie- en integratie-uitdagingen, Europese samenwerking en verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen voor de economie in Nederland zullen zijn. Gaan we hier als kenniseconomie van profiteren of moeten we rekening houden met een economie die zal stilvallen of achteruit gaan? En wat betekent dat voor ons welzijn en onze welvaart? De diverse scenario’s die men
daarvoor heeft ontworpen, zoals die van het Millennium Project en The Global Scenario Group, de vijf Europese Scenario’s van maart 2017 en natuurlijk de Shell Scenario’s 2050, bieden interessante inspiratie voor het denken over onze toekomst.
Als Futureproof Organisatie ben
je zowel vormer van het
economische en maatschappelijke systeem, als gebruiker van het systeem die erop reageert. Je bent continu in beweging en zet aan tot verandering. Die beweging en verandering in de samenleving zal ik in de gaten blijven houden en wil ik graag met jullie blijven delen.
Ik wil iedereen bedanken die in de loop der jaren heeft meegedacht over dit boek. Speciale liefde gaat uit naar mijn zoon Jonne, voor wie ik een voorbeeld hoop te zijn, en naar mijn moeder Irene, die mij door dik en dun steunt. En ik ben immens dankbaar voor mijn geliefde René, die niet alleen het hele ontwikkelingsproces liefdevol heeft begeleid, maar ook nog heeft meegelezen en aan de vormgeving en digitalisering heeft meegeholpen.
 100


   105   106   107   108   109