Page 17 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 17

Tijdgeest
Een Futureproof Organisatie omarmt de tijdgeest. Dat wil zeggen dat je via je organisatie inspeelt op de onderliggende waarden, principes, overtuigingen en wensen van een bepaalde generatie in een bepaalde tijd.
De generatie die nu opkomt in organisaties wordt ‘de Millennials’ genoemd, geboren tussen 1980 en 2000. Deze mensen zijn vertrouwd met digitalisering en technologie. Ze voelen zich wereldburger en hebben een netwerk over de hele wereld. Ze zijn bereid risico te nemen en hebben vaak utopische idealen waar ze voor willen werken (zoals een eigen biermerk oprichten, of een sociale onderneming opstarten). Ze zijn verwend, in de zin dat ze zijn opgegroeid in een tijd waarin de mogelijkheden eindeloos waren, met ouders die hen koesterden. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met een overvloed aan keuzes en eigen verantwoordelijkheid, die verstikkend kan werken. Een Futureproof Organisatie is een plek waar deze
Millennials zich thuis voelen.
We leven in een tijd die polariseert. De basis
daarvan is de angst voor verandering en de
complexiteit van de wereld. Er is een
verlangen naar een verleden waarin alles
beter (lees: beter begrijpelijk) was. Dus
helderheid, zekerheid, veiligheid en
vertrouwdheid uitstralen is belangrijk. Maar
hoe meer deze stroming aan kracht wint,
hoe meer ook de tegenstroming opkomt. Er
staat een groep mensen op van alle sociale
klassen en lagen, die gezamenlijk vooruit
wil, vanuit goede wil, respect voor elkaar en
de aarde en het streven naar een mooie
toekomst voor de generaties na ons. Zelfreflectie, zingeving en samenwerking spelen daarbij een belangrijke rol.
Beide elementen van de tijdgeest moet een Futureproof Organisatie zien te combineren in haar producten, dienstverlening en organisatiecultuur.
 10   15   16   17   18   19