Page 8 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 8

1
Voorwoord
 Weet u wat een van de lastigste zaken is waar duurzame organisaties mee te maken hebben?
Het begrip ‘duurzaam’ devalueert. De term verwordt – paradoxaal genoeg als gevolg van de sterk toenemende belangstelling voor de achterliggende principes ervan – langzaamaan tot een containerbegrip en verliest daarmee aan betekenis en geloofwaardigheid. Marketeers doen intussen hun uiterste best om alternatieve termen te bedenken die burgers en consumenten moeten aanzetten tot verantwoord (koop)gedrag.
En dat terwijl ‘duurzaam’ in de puurste zin des woords betekent ‘lang durend’. Niets meer en niets minder. Een product is duurzaam wanneer het lang meegaat. Een organisatie kun je duurzaam noemen wanneer deze ondanks allerlei invloeden van buitenaf blijft bestaan. Bestand tegen crises. Toekomstbestendig dus. Futureproof, zo u wilt.
Niet toevallig komen de tien kenmerken van een Futureproof Organisatie, die in dit boek zeer helder worden beschreven, overeen met de aspecten van duurzaam ondernemen die wij bij MVO Nederland propageren. Transparantie, circulariteit, netwerken, impact - het zijn stuk voor stuk 21e-eeuwse invullingen van het aloude adagium people, planet, profit. En termen die meer aanspreken dan ‘duurzaamheid’...

   6   7   8   9   10