Page 103 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 103

 Wilt u zich verbinden met andere internationale, toekomstgerichte leiders binnen organisaties? Sluit u dan aan bij het netwerk van de World Council on Sustainable Development. Dit zakelijke netwerk heeft ook een leiderschapsprogramma, waar al vele leiders van bedrijven uw voorgingen. Bent u een echte visionair en durft u nog een stap verder? Doe dan het executive leiderschapsprogramma bij de Singularity University en ga aan de slag met de meest vernieuwende hightech om de uitdagingen van de toekomst te tackelen.
www.wbcsd.org www.su.org
Bent u een goede werkgever, die de medewerkers inspireert en op vernieuwende wijze aanstuurt? Misschien kunt u dan meedoen aan de jaarlijkse wedstrijd om het beste werkgeverschap van Nederland. Het onafhankelijke Great Place to Work Instituut verzorgt die ranking. De Lean Consultancy Group is drie jaar op een rij de nummer één in de categorie Small & Young Workplaces. De Lean Consultancy Group heeft een inspirerend doel: binnen vijftig jaar het levensgeluk in Nederland vergroten. Met Lean als belangrijkste middel om dit voor elkaar te krijgen. Binnen de Lean Consultancy Group heeft men ook processen om de werknemers te stimuleren om met verbeterideeën te komen.
www.greatplacetowork.nl www.leanconsultancygroup.nl/50-jaren-doel
Leiderschap van de toekomst ligt bij de volgende generatie. Heeft u in uw sector en organisatie voldoende zicht op de jonge, talentvolle mensen? En denken zij mee over de toekomst van de sector? Het Platform Jonge Verzekeraars betrekt jonge medewerkers bij de branche. Tijdens bijeenkomsten staan nieuwe ontwikkelingen in de sector centraal en is er ruimte om daarover mee te denken en mee te praten.
Een andere mogelijkheid voor uw organisatie is peer education. Dat is een methode waarmee je als organisatie het gesprek aan kunt gaan met jongeren. Op deze manier kun je een duurzame band opbouwen met de klant van morgen of gebruikmaken van jongeren als vernieuwende klankbordgroep.
www.diversion.nl/peer-education www.linkedin.com/groups/4146355/profile
      96   101   102   103   104   105