Page 102 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 102

 Omschrijving van leiderschap anno 2017
Leiderschap gaat over het uitdragen van een visie of vernieuwend bedrijfsmodel, waarbij een koploperspositie wordt ingenomen binnen de sector of de maatschappij. Leiderschap betekent uw organisatie klaarmaken voor zowel de economische als maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Leiderschap vereist durf en betekent dat u risicovolle beslissingen neemt, gebaseerd op waarden en visie, meer dan op wat nu reëel haalbaar is.
Leiderschap betekent leidinggeven aan arbeidsprocessen, efficiency en productietechnieken. Hedendaags leiderschap komt niet meer van één leidende persoon in een organisatie, maar heeft te maken met een inclusieve leiderschapsstijl, waar mensen zich bij betrokken voelen. Leiderschap gaat over het gezamenlijk ontwikkelen van transparante, inclusieve en integrale oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst. Leiders stijgen boven zichzelf en de eigen belangen uit. Leiderschap houdt in dat u verantwoordelijkheid neemt voor de daden van en in uw circle of influence. Leiderschap wil zeggen dat u handelt en zich gedraagt, zowel als organisatie en als individu, als een rolmodel voor anderen.
Tips
Zoekt u een manifest om uw inspirerend leiderschap een basis te geven? Earth Charter is een verklaring die is vastgesteld in maart 2000 tijdens een vergadering van de Earth Charter Commissie op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. Hierin staan een aantal visionaire, vooruitstrevende ethische principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. Andere inspirerende manifesten en netwerken waar u zich misschien bij wilt aansluiten, zijn het Nederlandse Grondstoffenakkoord, waarmee u ambitie laat zien op het gebied van circulaire economie, en het SDG-Charter, waarmee u aangeeft dat u wilt bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
www.earthcharter.nl www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord gateway.sdgcharter.nl
   95
   100   101   102   103   104