Page 100 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 100

Visionair leiderschap
Zakelijk leiderschap gaat vanaf 2000 steeds meer over visie en imago, zoals computergigant Apple sterk weet neer te zetten. Maar ook Tesla en Facebook zijn bedrijven waar zichtbare, visionaire leiders aan het hoofd staan. Een leider heeft een visie op een duurzame toekomst, heeft durf en neemt risico. En hij ziet het bedrijf als onderdeel van de maatschappij. Een rolmodel daarin is Richard Branson met zijn Virgin Group die zegt: ‘Our vision is to contribute to creating happy and fulfilling lives which are also sustainable’.
In Nederland nemen CEO’s als Feike Sybesma (DSM), Paul Polman (Unilever) en Ruud Koornstra (Tendris) vanaf 2009 meer een leidersrol, met name als het gaat om duurzaamheid. In de Dow Jones Sustainability Index doen Nederlandse bedrijven het goed: DSM, Philips, PostNL en Unilever worden in 2016 gekozen als leiders in hun industriegroep. De overheid blijft in Nederland achter qua leiderschap voor een nieuwe economie, waar bedrijven, financiële spelers, hoogleraren en maatschappelijke organisaties wel van zich laten horen. Maatschappelijke organisatie Urgenda spant in rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan over
 93
2015 een
klimaatinspanningen. Banken waarschuwen in 2016 voor serieuze gevolgen als er geen actie wordt ondernomen tegen klimaatverandering. En rond de vorming van een nieuw kabinet in 2017 doet het Nederlandse bedrijfsleven een gezamenlijke oproep aan de overheid om groene regels.
Gebrek aan vertrouwen
Toch is dat leiderschap niet voldoende. De duurzame inspanningen van Unilever worden bijvoorbeeld niet beloond door de aandeelhouders, die begin 2017 roepen om meer dividend, eventueel ten koste van duurzaamheidsbeleid. De Trust Barometer van internationaal communicatiebureau Edelman maakt begin 2017 de grote internationale vertrouwenscrisis duidelijk. Mensen vertrouwen instituties steeds minder, men heeft het gevoel dat ‘het systeem’ faalt en de afstand tussen de maatschappelijke bovenlaag en de algehele bevolking verder toeneemt.   98   99   100   101   102