Page 99 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 99

Roep om ander leiderschap
Vanaf begin jaren negentig komt er weer ruimte voor ‘ontzakelijking’. Het jaren zeventig concept Servant Leadership van de Amerikaanse managementgoeroe Robert Greenleaf krijgt meer aanhangers. Met dit dienende leiderschap wordt bedoeld dat de leidinggevende dienaar is van de samenleving, net zoals het bedrijf. Howard Schultz, chairman and chief global strategist van Starbucks introduceert dit concept begin jaren negentig bij Starbucks: ‘Servant Leadership is a natural fit at Starbucks. It resonates with our culture and supports our Mission Statement and Guiding Principles’.
Incidenten bij Shell met de Brent Spar en de
olievelden in Nigeria en bij Heineken over hun ondersteuning van de militaire machthebbers in Birma doordringen het publiek en politici in de jaren negentig van de negatieve en schadelijke bijeffecten van productieprocessen. Dit heeft effect op het leiderschap van bedrijven. Bedrijven worden meer extern gericht, waarbij ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) centrale begrippen in de bedrijfsvoering worden. Vanwege grote mondiale uitdagingen zoals de opwarming van de aarde, nieuwe geopolitieke verhoudingen, sterke bevolkingsgroei en schaarste van grondstoffen zijn leidende bedrijven genoodzaakt om nieuwe zakelijke modellen te omarmen, zoals de Bottom- of-the-pyramid (BoP)- strategie en circulaire economie. Lees hier meer over bij de kenmerken zingeving en circulariteit.
Medewerkers verwachten vanaf 2000 meer van een organisatie dan een beloning voor geleverd werk. Werk is onderdeel van hun ontwikkeling en is belangrijk voor zingeving en voor sociale contacten. De omgang tussen directie en medewerkers is informeel en er wordt van de leiders verwacht dat zij zich inzetten ten behoeve van de medewerkers. Daarbij horen ook nieuwe stijlen van leidinggeven. Lees hierover meer bij het kenmerk het nieuwe werken.
 92

   97   98   99   100   101