Page 97 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 97

Oorsprong
Het Nederlandse woord leiderschap stamt af van het oude Noord- Germaanse woord laitho, wat ‘weg’ of ‘reis’ betekent. Dat is verworden tot het Germaanse woord ‘leiden’, wat ‘doen gaan’ betekent. Leiderschap is een begrip dat filosofen en militairen al sinds de oudheid heeft gefascineerd. De Chinese wijsgeer Lao Tzu uit de vierde eeuw voor Christus zei al over leiderschap: ‘A leader is best when people barely know he exists.’
De term leiderschap wordt voor het eerst in de zakelijke context gebruikt door de Duitse politiek-econoom en socioloog Max Weber. Weber beschrijft drie typen van leiding geven binnen bedrijven in ‘Die Typer der Herrshaft’ in 1922.
Ontwikkeling
De periode na de Tweede Wereldoorlog is een periode van wederopbouw in Europa en het bouwen aan een grote wereldindustrie. De oorlogsindustrie heeft sommige bedrijven geen windeieren gelegd. Deze bedrijven, zoals Ford, Siemens, Shell en Philips, nemen ook na de oorlog de leiding in de wereldeconomie. De eerste Fortune 500 wordt gepubliceerd in 1955, met op nummer 1 General Motors. Leiderschap in het bedrijfsleven is stoer en sterk en masculien. In
de jaren vijftig weigert Bankdirecteur A.P . Giannini, wiens Bank America de grootste commerciële bank van de VS is, bijvoorbeeld om een secretaresse aan te nemen, omdat hij vindt dat hij zelf alles moet kunnen. Een bedrijf dat leiderschap als expliciet motto hanteert is het Britse wapen-, fiets-, auto- en motorfietsbedrijf B.S.A. met de slogan ‘B.S.A. Leaders in the Industry’.
Democratisering
Vanaf de jaren zestig volgt een periode van aversie en weerstand tegen alles wat met leiderschap en gevestigde autoriteiten te maken heeft.
 90


   95   96   97   98   99