Page 11 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 11

Waarom een boek over de Futureproof Organisatie?
Onze wereld wordt geconfronteerd met grootse uitdagingen, zoals we die nog niet in combinatie met elkaar hebben ervaren. Vergrijzing, klimaatverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, grote groei van de wereldbevolking, vervuiling, energie- afhankelijkheid, mondiale markten, armoede, politieke omwentelingen, uitputting van internationale instituties, botsingen van religies, informatiemaatschappij, etc. De meeste van deze onderwerpen hangen ook nog eens met elkaar samen.
Deze realiteit is niet ver van ons bed, het heeft invloed op ons dagelijkse leven als ondernemer: de prijzen van grondstoffen, de hoge brandstofprijzen, een instabiele economie, een tekort aan goed opgeleide werknemers. Als gevolg daarvan kan geen enkele organisatie het zich veroorloven de andere kant op te kijken. Of je nu een bedrijf bent, een sociale onderneming of een maatschappelijke organisatie (in dit boek wordt geen onderscheid gemaakt), je zal iets met deze uitdagingen moeten doen. Het belangrijkste is dat je organisatie zo is ingericht, dat je kunt inspelen op de eisen die de toekomst gaat stellen, de kansen die zich zullen voordoen en de uitdagen die voorliggen.
Kennis delen
De kernvraag voor organisaties van deze tijd is: hoe kun je als organisatie flexibel en innovatief zijn en de tijdgeest omarmen? De organisatie die daarin slaagt, is een Futureproof Organisatie.
In mijn vijftien jaar lange ervaring als adviseur van bedrijven en organisaties heb ik in de praktijk gezien welke elementen belangrijk zijn voor een Futureproof Organisatie. Ik heb gezien welke bedrijven en organisaties beter bestand waren tegen veranderingen dan anderen. Welke organisaties konden innoveren en jonge mensen bleven aantrekken.
 4
   9   10   11   12   13