Page 13 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 13

Leeswijzer
Dit boek beschrijft tien kenmerken van de Futureproof Organisatie.
Ontwikkeling
Dit boek behandelt de tien kenmerken vanuit historisch perspectief. Dat wil zeggen dat er op chronologische wijze wordt beschreven welke ontwikkeling dit kenmerk heeft doorgemaakt vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu, anno 2017. Dit boek beschrijft hoe het kenmerk zich heeft aangepast aan de tijd en hoe de reikwijdte gegroeid en veranderd is onder invloed van maatschappelijke en economische situaties.
De reden voor het gebruik van
historisch perspectief is dat
terugkijken ons een breder begrip
geeft van de essentie en de
achterliggende gedachten bij de
kenmerken. Het geeft ons ook het
besef dat niets statisch is, maar dat
concepten voortdurend aan ontwikkeling onderhevig zijn, beïnvloed worden door de maatschappij en die op haar beurt ook weer beïnvloeden.
Uit de beschrijving van het ontwikkelingspad wordt duidelijk waarom en op welke manier het kenmerk relevant is voor een Futureproof Organisatie. Daarbij worden aansprekende voorbeelden van organisaties en bedrijven genoemd, die een rol hebben gespeeld in die ontwikkeling.
Oorsprong, omschrijving & tips
Per kenmerk wordt begonnen met de etymologische oorsprong van het woord. En er wordt gerefereerd aan de eerste keer dat dit woord is gebruikt in de betekenis die wij kennen.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een omschrijving, een soort definitie, van wat het kenmerk anno 2017 inhoudt. Dit is voor de lezer een eenvoudige manier om te begrijpen wat het kenmerk precies betekent.
 6


   11   12   13   14   15