Page 14 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 14

7
Nuance
De ontwikkeling van de kenmerken wordt beschreven op hoofdlijnen, met illustratieve voorbeelden en is vanzelfsprekend niet uitputtend. Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Het boek is gebaseerd op mijn eigen interpretatie, persoonlijke visie en ervaring. En het is een momentopname.
Voor een deel hangen de kenmerken met elkaar samen. De scheiding in afzonderlijke kenmerken is een waardevolle constructie om helderheid te verschaffen, maar in de realiteit is de Futureproof Organisatie een organisch geheel. Waar kenmerken samenhangen, zijn verwijzingen opgenomen.
Er zijn ongetwijfeld nog andere kenmerken te benoemen die belangrijk zijn voor een Futureproof Organisatie. Het is ook niet mogelijk om een hiƫrarchie aan te brengen in de tien genoemde kenmerken. De kernelementen zullen per organisatie verschillen. Het is niet zo dat je pas een Futureproof Organisatie bent, als je aan alle kenmerken voldoet. Het is wel zeker dat als je met een flink deel van deze kenmerken in je eigen organisatie aan de slag gaat, je een grote kans maakt om Futureproof te zijn.
Door de combinatie van het historisch perspectief, de praktische voorbeelden en de laagdrempelige schrijfstijl kan dit boek een inspiratiebron zijn voor innovatieve ondernemers en organisaties die een Futureproof Organisatie willen zijn.
Vervolgens krijgt de lezer een paar concrete tips om met dit kenmerk aan de slag te gaan in de eigen organisatie, aan de hand van voorbeelden van hoe andere organisaties dit kenmerk hebben opgepakt. Via links wordt verwezen naar relevante websites.
    12   13   14   15   16