Page 21 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 21

Oorsprong
Het woord slim komt oorspronkelijk uit de Germaanse taal, waar later het Nederlands en het Duits uit zijn voortgekomen. Letterlijk betekende het scheef of schuin, de figuurlijke betekenis was sluw en doortrapt. In het Nederlands heeft de figuurlijke betekenis zich ontwikkeld tot de betekenis van vindingrijkheid en intelligentie. Een van de eerste geschreven verwijzingen naar slim in deze betekenis, stamt uit 1602. In ‘Oost-Indische ende West-Indische Voyagien’, een verslaglegging van de handel met Indië, staat: ‘Sy zijn seer slim in coopmanschap met haer te drijven’.
Ontwikkeling
IBM is in de jaren vijftig een van de eerste bedrijven die slim vertaalt in bedrijfsvoering, via het zakelijke concept Business Intelligence. IBM- onderzoeker Hans Peter Luhn omschrijft dat in 1958 als ‘the ability to apprehend the interrelationships of presented facts in such a way as to guide action towards a desired goal’. Slimme bedrijfsvoering staat in die tijd synoniem aan efficiëntie en goedkope productie. Midden jaren vijftig zoekt Philips manieren om processen te optimaliseren en experimenteert hiervoor met nieuwe arbeidsvormen, zoals de invoering van zelfsturende teams.
Voor 1960 wordt nog uitgegaan van
Het Amerikaanse Ministerie van Defensie ontwikkelt vanaf 1969 een revolutionair systeem, het ARPA- netwerk, waarmee computers informatie delen door onderling in
verbinding te staan. Dat is het begin van het internet.
 slimheid van de maatschappij wordt dus beperkt door de kennis van de
de Bounded Rationality-theorie van
 Herbert Simon: wat de mens kan, wordt beperkt door zijn kennis. De
  mens. Maar met de komst van de computer raakt men zich bewust van de
 mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.
 snel op in door in 1976 een computer voor thuisgebruik op de markt te
Apple speelt hier al
  brengen met eenvoudige programma’s voor snellere tekstverwerking en
 administratie. Voor organisaties wordt het vanaf half jaren tachtig steeds
 gebruikelijker om met computers te werken, waardoor bijvoorbeeld in de
 bouwsector berekeningen sneller en preciezer worden gemaakt.
14
   19   20   21   22   23