Page 22 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 22

15
Grote organisaties werken in de jaren zeventig aan slimme efficiency door hun productie naar lagelonenlanden over te brengen. Kledingconcern H&M verplaatst grote delen van de productielijn naar Azië. Maar gedurende de jaren tachtig groeit het besef dat sterk bezuinigen op het productieproces een negatieve impact kan hebben op het welzijn van werknemers en relaties met klanten. Er komt meer nadruk op het goed onderhouden van zakenrelaties. Tegelijkertijd vindt er een verschuiving plaats van de traditionele productie-economie naar een service-economie.
Efficiency, effectiviteit & aanpassingsvermogen
Het concept Slim ontwikkelt zich van de nadruk op efficiëntie naar meer nadruk op effectiviteit van organisaties. Het concept van Slimme organisatievoering komt op. Organisaties worden gezien als dynamische eenheden, waardoor vraag ontstaat naar flexibel procesmanagement dat slim kan inspelen op de vraag van zakenrelaties en werknemers. Organisaties gaan werken met SMART-doelen.
 De volgende stap is het besef dat een slimme organisatie zich snel aanpast aan de veranderende omgeving. Vanaf de jaren tachtig uit zich dat in het creatief inzetten van werknemers, de nadruk op teamwork en het gebruikmaken van externe kennis uit het netwerk. Xerox biedt bijvoorbeeld intensieve cursussen aan haar werknemers om hun probleemoplossend vermogen te verbeteren en creëert hiermee een slimmere organisatie.


   20   21   22   23   24