Page 24 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 24

 Een volgende stap in slim organiseren, is het gebruik van zelfdenkende systemen, vooral als deze met elkaar in verbinding staan. Zo wordt in de groente- en fruitbranche zelfsturende gegevensuitwisseling ingezet met de standaard Frug I Com, dat ketens sneller maakt door zelfstandige producttracering en orderafhandeling. In de logistiek is Sense and Respond Logistics het nieuwe credo: ondernemers streven naar intensieve samenwerking met leveranciers en klanten en door middel van ICT worden leveringen beter op elkaar afgesteld.
Vanaf 2006 komt crowdsourcing op. Met crowdsourcing worden vragen en problemen van bedrijven en organisaties (meestal online) voorgelegd aan het brede publiek, dat vervolgens zijn kennis kan inzetten bij het genereren van ideeën. Methodes zoals agile werken, design sprints en de scrum-methodiek komen op en dragen bij aan slimme en pragmatische bedrijfsvoering.
Branding
Slim en de Engelse variant smart zijn vanaf 2000 modewoorden die staan voor een combinatie van gemak en vernuft. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om een naam te geven aan nieuwe producten die technologie integreren, zoals de smartphone en het automerk Smart. Men gebruikt het ook voor slimme apparaten, zoals de Slimme energiemeter. Slim wordt een kwaliteitsaanduiding voor apparaten, zoals de E-
thermostaat van Essent waarbij de thermostaat op afstand kan worden ingesteld met behulp van een smartphone. Ook kan op afstand het koffieapparaat worden aangezet, die bovendien de exacte samenstelling van je favoriete kop koffie onthoudt.
Supermarktketen C1000 is een voorbeeld van een bedrijf dat zich met Slim profileert. In 2010 gebruikt zij de slogan ‘Slim bezig. C1000’ en koppelt hier een campagne aan.
 17
   22   23   24   25   26