Page 26 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 26

 Omschrijving van slim anno 2017
Een slimme organisatie zoekt naar simpele, efficiënte, effectieve en intelligente oplossingen. Slim slaat op de manier van organisatievoering. Het is een keuze voor een manier van werken binnen de organisatie waarbij zaken zo efficiënt, strategisch, snel en effectief mogelijk worden aangepakt. Processen worden geoptimaliseerd en geflexibiliseerd.
Slim wil ook zeggen dat kennis, technologie en competenties vanuit verschillende invalshoeken zo creatief mogelijk worden ingezet om te komen tot het beste resultaat, namelijk slimme producten en diensten waar mensen daadwerkelijk behoefte aan hebben. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de mogelijkheden van ICT en technologie.
Slim opereren gaat ook over het strategisch omgaan met het profiel en de macht van de eigen organisatie en met dat van anderen. Hoe kun je met zo min mogelijk moeite het meeste resultaat bereiken? Slim gaat dan niet om quick wins, maar om het behouden van de goede naam van de organisatie.
Tips
Slim innoveren en de kennis en expertise van anderen gebruiken kan door het delen van labs of onderzoeksfaciliteiten. Bijvoorbeeld zoals Chemelot Innovation Labs (CHILL) doet, een unieke samenwerking tussen SABIC, DSM, Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. De organisatie beschikt over vier laboratoria met alle faciliteiten, die beschikbaar zijn voor iedereen, van multinational tot MKB’er.
www.chillabs.com
Wilt u klantgerichter en efficiënter werken door de organisatie beter in te richten? Koffieleverancier Illy heeft, met behulp van Patagonia BV, de lean-bedrijfsstrategie ingevoerd, waardoor nu meer verantwoordelijkheden bij uitvoerders liggen en zij minder kosten aan opslag kwijt zijn.
www.patagonia-bv.com
  19

   24   25   26   27   28