Page 23 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 23

Onderdeel van een slimme bedrijfsstrategie is het Lean organiseren. Dit concept is met name bedoeld om overproductie, onnodige opslag en transport te verminderen. Zo kan Nokia na invoering van lean-principes de verpakkingen voor mobiele telefoons met de helft verkleinen en bespaart hiermee op materiaal en transport.
Leren & verbinden tussen netwerken
In 1990 komt het boek ‘De vijfde discipline’ van Peter Senge uit. Dit boek introduceert het idee van de lerende organisatie, waarin mensen zichzelf en de organisatie willen verbeteren door altijd op zoek te zijn naar nieuwe ideeën. Organisaties gaan denken in termen van transities: een organisatie is dynamisch, dus slimme organisaties zoeken altijd naar vernieuwing en innovatie.
Met de publieke introductie van internet in 1991
wordt het gemakkelijker te netwerken en is er
snellere toegang tot informatie. Kennis en informatie wordt steeds belangrijker. Een slimme organisatie maakt gebruik van netwerken, omdat daarmee handig gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring van buiten de organisatie en omdat hiermee vanuit verschillende invalshoeken meerwaarde gecreëerd kan worden. Door te netwerken kan op een slimme manier gratis en snel kennis worden opgedaan.
Vanaf de jaren negentig wordt ICT een van de belangrijkste middelen om een organisatie slimmer te maken, zeker op het gebied van logistiek. Transportbedrijf Correct Express begint in de jaren negentig met het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering met behulp van ICT. Na enkele jaren kunnen zij door middel van een satellietverbinding files en knooppunten omzeilen, waardoor distributie sneller en effectiever plaatsvindt. Ook de Rotterdamse haven maakt gebruik van een IT-systeem dat vertragingen registreert, waardoor de aan- en afvoer van containers efficiënter gecoördineerd kan worden.
 16   21   22   23   24   25