Page 48 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 48

Dat is het begin van het werkwoord netwerken. Het is een tijd waarin het gebruikelijker wordt om van baan te wisselen en mensen gebruiken hun netwerk om voor een nieuwe baan in aanmerking te komen.
Netwerkorganisatie
Ook organisatiedeskundigen gaan zich buigen over het begrip netwerken, in de betekenis van systemen. Een omgeving van hoogwaardige producten en vele betrokken instanties vraagt om ‘open systemen’, met verbonden netwerken. Zo schrijft Stafford Beer in zijn boek ‘The brain of the firm’ in 1972: ‘Variatie in de omgeving betekent variatie in de organisatie.’ Het open netwerk heeft dus een positief effect op de organisatie. In de jaren tachtig doet het begrip
netwerkorganisatie zijn intrede voor flexibele organisatievormen, zoals joint ventures of gedeeld eigenaarschap. Concurrenten werken samen, zoals Sony en Philips die in 1983 de compact disc op de markt brengen.
Het kenmerk netwerken bevat inmiddels dus al vier aspecten: netwerken als groepen van gelijkgestemde personen; het uitwisselen van kennis en contacten tussen personen; een netwerk als organisatievorm en de technologische infrastructuur die interactie mogelijk maakt.
Netwerkeconomie
Deze aspecten van netwerken raken in de jaren negentig met elkaar verweven met de opkomst van internet en globalisering. Deze veranderingen vervagen de grenzen tussen persoonlijke, organisatorische en technologische verbindingen. Socioloog Manuel Castells definieert in 1996 al de ’netwerkeconomie’ als nieuwe economische orde: ‘Netwerken zijn voor de huidige tijd wat fabrieken voor de industriële revolutie waren. Eigenlijk zien we nu het omgekeerde proces: de decentralisatie en de desintegratie van grote verticale organisaties in zeer flexibele netwerken van kleine, verspreide eenheden: individuen, bedrijven en bedrijfjes die veranderlijk zijn en zich goed kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.’
 41   46   47   48   49   50