Page 65 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 65

Er komen duurzaamheidsindexen, die bedrijven ten opzichte van elkaar beoordelen. In 1999 wordt gestart met de Dow Jones Sustainability Index, in de loop der jaren gevolgd door vele andere indexen zoals de Access to Medicine Index, Access to Seed Index, Access to Nutrition Index en de Responsible Mining Index.
In 2000 wordt de internationale organisatie Global Reporting Initiative (GRI) opgericht, die richtlijnen opstelt voor rapportage over financiën, sociale effecten en het milieu met transparantie als doel. Vanwege schandalen bij multinationals zoals Enron wordt in 2002 in de VS de wet Sarbanes-Oxly aangenomen, die bedrijven
verplicht om open te zijn over financiën en mee te werken aan interne controles. In Europa worden alle beursgenoteerde bedrijven vanaf 2005 verplicht om hun jaarverslagen en bonusbeleid openbaar te maken. De verslagen moeten zijn geschreven volgens richtlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS).
In 2003 wordt het boek ‘The Naked Corporation, how the age of transparency will revolutionize business’ gepubliceerd door Don Tapscott en David Ticoll. Dit boek beschrijft hoe organisaties transparantie juist kunnen benutten door meer maatschappelijk vertrouwen te wekken. Transparantie gaat steeds vaker over de openheid over de impact van een organisatie op het gebied van grondstoffen en de ecologische voetafdruk. Zo maakt bijvoorbeeld Elektronicabedrijf LG zijn CO2-voetafdruk openbaar. Andere bedrijven zijn open over hun waterverbruik, zoals Dole Food Company die het directe en indirecte gebruik van zoet water voor de productie meet. Het kenmerk impact beschrijft deze ontwikkeling in meer detail.
Digitalisering
Transparantie krijgt ook een swung door technologische ontwikkelingen. Meer organisaties maken gebruik van digitale methodes om hun gebruikers en consumenten inzicht te geven in hun handelsketens en duurzaamheid.
 58
   63   64   65   66   67