Page 67 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 67

Ook belangenorganisaties springen in dit gat. In 2014 blijkt bijvoorbeeld dat een vleesgroothandel paardenvlees als rundvlees had verkocht. Voedselwaakhond Foodwatch dwingt via de rechter af dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de afnemers van het vlees voor de consumenten openbaar maakt. In de lijst staan ook een aantal grote Nederlandse supermarkten.
De burger verwacht van organisaties ook heldere communicatie buiten het jaarverslag om. Sectoren gaan daarom werken met labels of keurmerken. De bouwsector heeft bijvoorbeeld de BREEAM-methode omarmd, een milieu-beoordelingsmethode en classificatiesysteem voor gebouwen. Maar ook regelgeving stelt strengere eisen aan transparantie. Het energielabel voor apparaten is bijvoorbeeld een door de Europese Unie verplicht informatielabel. Maar ook voor huizen, auto’s en andere gebieden, zoals veiligheid en afbreekbaarheid, ontstaan labels.
Er is ondertussen zo’n grote diversiteit aan keurmerken, dat het voor consumenten bijna onmogelijk is om door die bomen nog het bos te zien. Om de consument een handreiking te bieden, publiceert Stichting Milieu Centraal in 2016 een lijst van elf topkeurmerken, waar de consument op kan vertrouwen. Natuurlijk zijn de keurmerken die niet in die lijst genoemd worden, niet blij met deze selectie. En is er ook kritiek op een aantal van de geselecteerde keurmerken.
Integrated reporting
Integrated reporting wordt langzamerhand de nieuwe standaard voor rapportage. Integrated reporting is een manier om als bedrijf verantwoording af te leggen over de bedrijfsvoering. Niet alleen door inzicht in de cijfers, maar door aan te geven hoe het bedrijf heeft bijgedragen aan de maatschappij (waarde creatie) en wat de impact op de samenleving is. Belangrijk in dat proces is overleg met stakeholders, aandacht voor de lange termijn en samenhang tussen de verschillende onderdelen.
 60

   65   66   67   68   69