Page 68 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 68

 Omschrijving van transparantie anno 2017
Transparantie gaat over openheid en inzichtelijkheid. Als Futureproof Organisatie wil je verantwoording afleggen als maatschappelijke speler. Het is belangrijk om proactief te communiceren met de buitenwereld, over zaken die spelen en gaan spelen. Zodat stakeholders in een vroeg stadium kunnen meedenken over de richting van het bedrijf.
Communicatie van de organisatie moet erop gericht zijn om inzicht te bieden in de bedrijfsprocessen en data, in de negatieve en positieve impact op de omgeving en in de visie van uw organisatie (geef aan waarom uw organisatie op de wereld is, hoe zij functioneert, waar u heen wilt en hoe dat gaat tot nu toe - zowel de successen als de mislukkingen). Deze informatie moet zowel in het jaarverslag staan (integrated reporting) als blijken uit overige communicatie-uitingen.
Voor producenten gaat transparantie ook over helderheid over het productieproces en de eigenschappen en inhoud van producten.
Tips
Door open te zijn over het commentaar dat uw organisatie krijgt, kunt u goodwill kweken. Google maakt bijvoorbeeld verzoeken en klachten van gebruikers openbaar in het transparency report en geeft weer hoe kritiek wordt verwerkt in de organisatievoering.
Er zijn ook bedrijven in te huren die voor u online (in de blogosphere) zoeken naar kritiek op uw organisatie. Zo weet u hoe er over uw club gepraat wordt en kunt u er eventueel zelf op reageren. Dat heet een webcare-strategie. Organisaties als KPN en de NS staan er om bekend dat ze zelf actief reageren op twitterberichten.
www.google.com/transparencyreport www.lindanieuws.nl/nieuws/8-x-de-leukste-social-media-reacties- van-bedrijven
www.contactcare.nl/webcare-onmisbaar
   61

   66   67   68   69   70