Page 71 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 71

Oorsprong
Het woord diversiteit komt voort uit het Latijnse woord diversitas, wat verscheidenheid betekent. Een van de eerste referenties aan diversiteit komt van de Franse filosoof Michel de Montaigne, die in 1580 in zijn
Essais schrijft: ‘Er zijn nog nooit twee mensen op aarde geweest die dezelfde mening zijn toegedaan. Hun meest universele kwaliteit is diversiteit’. Een eerste voorbeeld van bewust diversiteitsbeleid is de campagne van de Amerikaanse overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog om vrouwen voor de arbeidsmarkt te werven. Zo’n twintig miljoen vrouwen nemen daardoor de plaats in van de mannen die in het leger zitten, onder het motto ‘We can do it’.
Ontwikkeling
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland weinig diversiteit op de werkvloer. Door typische mannen- en vrouwenberoepen is vaak de enige aanwezige diversiteit
het verschil in leeftijd, ervaring en competentie. Een
Nederlands bedrijf dat al in de jaren vijftig een actief diversiteitsbeleid gericht op vrouwen heeft, is Verkade. In de tijd dat fabrieksarbeiders voornamelijk mannen zijn, adverteert Verkade met de slogan ‘Meisjes, komt werken bij Verkade, en neem gerust je moeder mee’.
In 1967 wordt het verboden vrouwelijke medewerkers te
ontslaan op het moment dat zij trouwen of kinderen
krijgen. Het is de tijd van de tweede feministische golf.
Ludieke acties worden georganiseerd door de Dolle Mina’s, zoals de bezetting van Business School Nijenrode in 1970, omdat daar alleen mannelijke studenten worden toegelaten. In 1975 stellen de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk hetzelfde loon moeten ontvangen. Meer vrouwen gaan werken omdat deeltijdwerk in zwang komt.
  64   69   70   71   72   73