Page 77 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 77

 Wilt u weten hoe uw organisatie scoort ten opzichte van andere bedrijven als het gaat om LGTB-diversiteit? Doe dan mee aan de Workplace Pride Benchmark. Scoort u goed als het gaat om de begeleiding van transgenders? Misschien is dan een nominatie voor de prijs Transzoen een leuke manier om hier aandacht aan te besteden. Of u meldt zich aan voor de Jos Brink Innovatieprijs, een prijs voor een persoon of organisatie die zich op inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van LHBT's in de samenleving.
www.transgendernetwerk.nl/projecten/transzoen workplacepride.org
www.josbrinkprijs.nl
Heeft u moeite om goede vrouwen te vinden voor uw managementposities, bestuur, raad van toezicht of als spreker tijdens een congres? Denk eens aan een executive search-bureau dat zich richt op vrouwelijk talent. Of zoek gericht naar vrouwelijke experts in een aantal specifieke databanken.
thenextwomen.com
www.topvrouwen.nl
www.zijspreekt.nl www.njr.nl/meervrouwenaantafel www.managementscope.nl/top/machtigste-vrouwen
Als u aan de slag gaat met diversiteit in uw organisatie, kunt u gebruikmaken van de kennis en ervaring van organisaties die u voorgingen. Misschien wilt u ook wel een medewerkersnetwerk opzetten of een diversiteitsbeleid invoeren?
diversiteitinbedrijf.nl/kennisplatform diversiteitinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2016/11/DiB- Kennisdocument-Medewerkersnetwerken www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PD F/40621.pdf
www.managementsite.nl/kennisbank/diversiteit
            70
   75   76   77   78   79