Page 75 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 75

Arbeidsdiscriminatie & diversiteitsnetwerken
De discussie over discriminatie op basis van eigenschappen als gender, afkomst en leeftijd laait rond 2015 weer op. Daarom wordt in 2016 de overheidscampagne tegen arbeidsdiscriminatie gelanceerd. Men overweegt om op cv’s sekse, leeftijd en naam weg te laten, om sollicitanten een eerlijke kans op een baan te geven.
Diversiteit binnen organisaties komt tot uiting in de populariteit en groei van medewerkersgroepen en netwerken. Voorbeelden daarvan zijn het IBM Netwerk LHBT+, het Multicultureel Netwerk Ambtenaren, het Platform Chronisch Zieke Politiemensen, UWV Vrouw en Young Shell. Bij adviesbureau PWC is het GLEE-netwerk actief. Dat is een netwerk voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en alle collega’s, klanten en relaties die actief willen bijdragen aan een werkomgeving waarin ieders geaardheid wordt
geaccepteerd.
Derde feministische golf
De derde feministische golf, die vanaf de jaren
negentig plaatsvindt, is heel divers. Power-
feminisme zet zich bijvoorbeeld af tegen een slachtofferpositie door vrouwen. Etnische vrouwennetwerken bloeien. In 2005 draagt het televisieprogramma ‘De Meiden van Halal’ bij aan het positieve beeld over vrouwen binnen de islamitische cultuur. De Pappadag is een voorbeeld van de gelijke positie van vrouwen en mannen in ouderschap. Die diversiteit zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van de feministische beweging minder is dan bij de eerste twee golven. Anno 2017 verdienen vrouwen in Nederland 17% minder dan hun mannelijke collega’s. De politiek wil werken aan een regeling zoals men in IJsland overweegt, waarin alle bedrijven met minimaal 25 werknemers moeten aantonen dat ze bij de hoogte van de beloning geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederland is laag, namelijk 1 op de 10. Het kabinet houdt vast aan het streven dat de top van het bedrijfsleven voor 30% uit vrouwen moet bestaan. Omdat die ontwikkeling niet snel genoeg gaat, is de streefdatum verlengd tot 1 januari 2020.
 68


   73   74   75   76   77