Page 74 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 74

Etnische & religieuze diversiteit
Door de opkomst van rechts-populistische stromingen neemt vanaf 2010 de acceptatie voor mensen met een moslimachtergrond of een niet- westerse achtergrond weer af. Tegelijkertijd zijn er nieuwe emancipatiebewegingen. De WRR en het CBS schrappen vanaf 2016 het woord allochtoon en vervangen dat door de uitdrukking Nederlander met een migratieachtergrond.
Op veel plaatsen zijn collega’s met een andere etniciteit of religie vanzelfsprekend. Voor de islamitische medewerksters van McDonald’s zijn er hoofddoeken met het bedrijfslogo erop. Tijdens de Ramadan houden werkgevers rekening met hun vastende collega’s. Bij online retailer Coolblue worden er pauzes geruild,
zodat medewerkers die vasten na zonsondergang wat tijd hebben om een maaltijd te nuttigen. Etnische diversiteit is ook voor de nationale politie een prioriteit, omdat ze een afspiegeling van de Nederlandse bevolking wil zijn. De politie heeft daarom een aannamebeleid met een focus op mensen met een multiculturele achtergrond. Doel is dat een deel daarvan doorstroomt naar de top van de organisatie.
LGTB
Ook de emancipatie van de LGTB-gemeenschap werkt door in diversiteitsbeleid. De NS en de KLM profileren zich duidelijk als LGTB- vriendelijke organisatie. Bij de NS steekt de directie samen met het netwerk Trainbow twee keer per jaar ‘de roze thermometer’ in het bedrijf. Veel bedrijven doen mee aan de Canal Parade van de Gay Pride, ook meer traditionele organisaties zoals Defensie, om te laten zien dat LGTB’s ook in hun organisatie welkom zijn. In 2017 wint de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen de Transzoen. Dat is een prijs van het Transgender Netwerk Nederland voor werkgevers die het voortouw nemen in transgendervriendelijk werkgeverschap.
 67
   72   73   74   75   76