Page 81 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 81

Deze code heeft als doel om verschillende materialen te kenmerken, zodat zij op de juiste wijze gesorteerd kunnen worden tijdens de afvalwerking, ten gunste van hergebruik. Elk materiaal heeft een eigen nummer (code) en wordt omringd door drie rondlopende pijlen, het bekende recyclingsymbool. Een van de eerste organisaties in Nederland die zuinig omgaat met het milieu door gebruik te maken van biologisch afbreekbare producten en recyclebaar verpakkingsmateriaal, is The Bodyshop.
In de wetenschap en politiek groeit in de jaren negentig het besef dat grondstoffen schaars zijn, dat het gebruik van fossiele brandstoffen het milieu vervuilt en de gezondheid van mens en dier beïnvloedt. Ook raakt men ervan doordrongen dat dankzij de economische groei in het westen de uitputting van de aarde dichterbij komt. Het belang van een circulaire aanpak wordt steeds duidelijker.
Theorie
In’93 komt Paul Hawken met het concept van de
circulaire economie, waarbij het gaat om het
sluiten van kringlopen. Volgens Hawken moeten
we ons niet bezighouden met het redden van het
milieu, maar moeten we ons richten op bedrijven
om hen aan te moedigen om zichzelf om te
vormen tot circulaire bedrijven. De term upcyclen
wordt in 1999 geïntroduceerd door Gunter Pauli
en Johannes Hartkemeyer in het gelijknamige
boek ‘UpCycling’ en gaat verder dan recyclen.
Bij upcyclen krijgt de gerecyclede grondstof
namelijk een hogere zuiverheid dan de
oorspronkelijke grondstof. Het principe van
Cradle to Cradle wordt in 2002 gebruikt door
architect William McDonough en de Duitse
chemicus Michael Braungart in hun gelijknamige boek ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’. Met dit principe zetten zij zich af tegen een lineaire economie, waarbij producten een weg van Cradle to Grave (van wieg tot graf) afleggen.
 74   79   80   81   82   83