Page 110 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 110

 10 Kenmerken van de Futureproof Organisatie
Een Futureproof Organisatie is een organisatie die toekomstbestendig is. Zij speelt in op de uitdagingen en kansen van de toekomst, houdt rekening met de tijdgeest en is flexibel. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat moet je doen om een Futureproof Organisatie te zijn?
Dit boek beschrijft tien vitale kenmerken van een Futureproof Organisatie. Per kenmerk wordt beschreven wat het kenmerk inhoudt en hoe het zich heeft ontwikkeld de laatste 60 jaar, onder invloed van socio-economische ontwikkelingen. Die ontwikkeling wordt geïllustreerd aan de hand van inspirerende en herkenbare voorbeelden van bedrijven en organisaties. Elk kenmerk bevat praktische tips om direct mee aan de slag te gaan.
10 Kenmerken van de Futureproof Organisatie is een toegankelijk boek voor ondernemers en organisaties die willen weten wat de trends op het gebied van organisatieontwikkeling zijn.
Over de auteur
Jolein Baidenmann (1973), afgestudeerd in internationaal en Europees recht, werkt sinds 2005 als partnerschip broker, transitiemanager, lobbyist en adviseur. Zij werkt op het snijvlak van politiek, overheid en bedrijfsleven. Jolein is specialist op de gebieden innovatie, klimaatverandering, circulaire & biobased economie en de Sustainable Development Goals. Momenteel is zij de Grondstoffenregisseur voor de Metropoolregio Amsterdam.
Jolein schrijft met regelmaat columns en artikelen. Eerder was zij co-auteur van een boek over de Energietransitie. Jolein is geaccrediteerd International Partnership Broker en initiatiefnemer van de Nederlandse website Partnerschappen.nl. Jolein treedt regelmatig op als spreker op het gebied van innovatie en transitie en wordt ingehuurd als dagvoorzitter en facilitator.
 103   106   107   108   109   110