Page 29 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 29

Oorsprong
Het woord impact stamt af van het Latijnse woord impingere, dat ‘inslaan’ of ‘stoten tegen’ betekent. In Nederland wordt met name de figuurlijke betekenis van impact gebruikt. Die betekenis wordt voor het eerst gebruikt door de Engelse dichter en literatuurcriticus Samuel Taylor Coleridge. In 1817 beschrijft hij in zijn autobiografie ‘Biographia Literaria’ impact als ‘het effect door contact met iemand of iets’.
Ontwikkeling
Vanaf de jaren veertig en vijftig beseffen organisaties dat zij naast een winstoogmerk, ook een sociale verantwoordelijkheid hebben. In 1953 schrijft Howard Bowen het boek ‘Social Responsibilities of the Businessman’, dat aangeeft dat het een plicht van bedrijven is om goed voor hun werknemers en omgeving te zorgen.
In Europa zorgt de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog voor stijgende welvaart. Met de bijbehorende toename van productie van goederen, komt er aandacht voor de vraag hoe productie het milieu beïnvloedt. Het artikel ‘Tragedy of the Commons’ uit 1968 van ecoloog Garrett Hardin kaart uitputting van grondstoffen aan. Mede door de oliecrisis begin jaren zeventig neemt de maatschappelijke interesse voor het effect van de welvaart en industrie op het milieu toe. Dit is onder andere te zien aan de opkomst van (internationale) milieubewegingen zoals Friends of the Earth in 1971. Het verlies van biodiversiteit, het gat in de ozonlaag, zure regen en het gebruik van vervuilende stoffen zoals kwik, worden thema’s waar burgers zich zorgen over maken. DuPont, een Amerikaans bedrijf dat innovatieve producten maakt voor onder andere landbouw- en veiligheidssectoren, vermindert daarom vanaf begin jaren zeventig bewust het gebruik van schadelijke stoffen in zijn producten.
The Body Shop is een van de eerste bedrijven die eind jaren zeventig ethische principes centraal stelt in haar bedrijfsvoering. Ze doen geen proeven op dieren, houden rekening met het milieu en gaan alleen eerlijke handelsrelaties aan.
22
   27   28   29   30   31