Page 31 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 31

Globalisering
Door de snelle internationalisering en het uitbesteden van productie naar lagelonenlanden worden productieketens verspreid over de wereld. Maar men wordt zich bewust van het feit dat door die goedkope productie in lagelonenlanden, de schade van vervuiling op die landen wordt afgewenteld. Bedrijven vinden het daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de herkomst van hun grondstoffen en halffabricaten en onder welke omstandigheden die goedkope productie plaatsvindt. Er ontstaat een verantwoordelijkheid voor de gehele keten. Onder druk van milieuorganisaties proberen organisaties hun negatieve effecten te verkleinen. Op sociaal gebied wordt het keurmerk Fair Trade geïntroduceerd, waardoor boeren in
ontwikkelingslanden een hogere prijs voor hun product krijgen en onder betere arbeidsomstandigheden werken.
Impact van de eigen productieketen
Bedrijven gaan binnen de eigen productieketen
meer aan hun maatschappelijke en milieu-impact werken. Unilever besluit in 1985 dat zij het gebruik van water in haar productieproces gaat terugdringen, met als resultaat dat het watergebruik in 2010 met 66%is teruggedrongen. Koffieleverancier Douwe Egberts begint in 2002 met de DE Foundation, een stichting die in ‘oorsprongslanden’ projecten opzet om de sociaaleconomische en ecologische omstandigheden te verbeteren door het trainen van lokale koffie- en theeboeren. In eerste instantie gaat het alleen nog over teeltverbetering, pas later ook over de werkwijze van produceren en transporteren. Albert Heijn gaat een samenwerking met ICCO aan, waardoor Ghanese fruitboeren niet alleen een betere prijs krijgen dan via conventionele handel, maar ook werken onder veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
Compensatie
Klimaatverandering wordt inmiddels internationaal in brede kring erkend. Dit leidt in ’97 tot het Kyoto Protocol, ondertekend door 181 landen. Zij zeggen daarbij toe hun CO2-uitstoot te verminderen.
  24


   29   30   31   32   33