Page 32 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 32

Vanaf 2001 kunnen bedrijven via Trees for Travel (nu Trees for All) hun CO2 compenseren. Zij dragen op die manier bij aan projecten voor het herstellen van de biodiversiteit door aanplant en herstel van bos- ecosystemen. Ook internationaal neemt de compensatie van CO2-uitstoot door bedrijven een vlucht. Zo compenseert tassenproducent Brenthaven
vanaf 2008 haar CO2-uitstoot via de organisatie Terrapass, waardoor het zijn ‘zero impact’ doestelling kan halen.
Impact meten
CO2 Vanaf 2010 komt de ontwikkeling
van methodes voor impactmeeting in een stroomversnelling.
zaden-index geeft aan hoe de zadenindustrie het gat overbrugt met de kleine boeren en de medicijnen- index geeft een indicatie hoe farmaceuten de toegang tot medicijnen in
ontwikkelingslanden verbeteren.
Klimaatverandering
CO2 Coca-Cola werkt samen met WWF om zijn verbruik van zoet water in kaart te brengen. Unilever heeft als doel om het gebruik van verpakkingsmateriaal te halveren voor 2020 en KLM is overgestapt op biodiesel voor al het vervoer op de grond.
  Vanaf de jaren negentig wordt de LCA (Life
 Cycle Assessment) een veelgebruikte methode
 om te kijken naar de totale impact van de productie op de maatschappij. Er
 zijn verschillende manieren om de footprint (zoals de Water- en
 Footprint) van het bedrijf te berekenen.
 is er EU-regelgeving die multinationals uit de EU verplicht om te
Daarvoor bestaan verschillende methodes, zoals de standaard van het
Vanaf 2014
  rapporteren over de niet-financiële impact van hun bedrijfsvoering.
  Global Reporting Initiative (GRI). De opkomst van duurzame indexen,
 zoals de Access to Medicine Index en de Access to Seeds Index, sluit aan
 bij de ontwikkeling van impact meeting. De
  In 2015 wordt het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Ook grote
 vervuilers en machtsblokken als China en Amerika ondertekenen dit
 akkoord. Hoewel president Trump zich in 2017 weer wil terugtrekken uit
 het verdrag, is het bedrijfsleven juist zeer gemotiveerd om het verminderen
  van
-uitstoot serieus aan te pakken.
25   30   31   32   33   34