Page 33 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 33

Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven meten hun carbon footprint. Ook binnen de financiële sector wordt impact investment een serieuze tak van sport. Tegelijkertijd gaat het in de olie- en gasindustrie nog niet heel hard met het bewustzijn over impact. Burgers nemen vaker eigen initiatieven om die impact te verbeteren, zoals met de Klimaatzaak van Urgenda en de actie ‘Ik wil een groen aandeel Shell’.
Positieve impact
 Na het reduceren van negatieve impact en daarna het streven naar zero
impact, hebben de koplopers het in 2017 over het bereiken van positieve impact. Dat wil zeggen dat de onderneming waarde toevoegt aan de maatschappij. Sociaal ondernemerschap sluit aan bij deze ontwikkeling. Sociaal ondernemerschap is ondernemen met een maatschappelijke missie. De organisatie Social Enterprise NL van Willemijn Verloop ondersteunt
 sociaal ondernemers. Een voorbeeld van een sociale onderneming is Tony’s Chocolonely, die werkt aan het 100% slaafvrij maken van chocola. Bij sociaal ondernemen is er in het ‘design’, de opbouw en filosofie van het bedrijf, al een focus op de impact die het bedrijf wil maken. Design en design thinking wordt daarom steeds belangrijker (dit wordt besproken bij het kenmerk circulariteit).
  Om te berekenen in hoeverre de organisatievoering maatschappelijke meerwaarde creëert, maken steeds meer bedrijven gebruik van methodes als de Social Return On Investment (SROI)-methode, de True Value- methodiek van KPMG, de TruePrice-methodiek en de Avance Impact- methodiek. Hiermee wordt inzicht verkregen in wat investeringen opbrengen, zowel financieel als sociaal en hoe groot de impact op de maatschappij is. Het is belangrijk om daar dan ook over te communiceren (zie ook het kenmerk transparantie). De gemeente Almelo gebruikt de SROI-methode bijvoorbeeld om vorderingen op het gebied van integratie en arbeidsmarktkwalificatie te meten. Meervoudige waardecreatie is bij sociaal ondernemen het nieuwe buzz-woord. Dat wil zeggen dat je als organisatie tegelijk sociale, economische en ecologische waarde creëert.
  26
   31   32   33   34   35