Page 35 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 35

 Als u weet welke impact u heeft, wilt u dat misschien ook aan de buitenwereld laten zien. Daarbij neemt u natuurlijk zowel de positieve als de negatieve impact mee. Computerbedrijf Apple laat bijvoorbeeld online zien wat de impact is van productie, transport en gebruik door consumenten. Maar u kunt ook kiezen voor een vorm van impact reporting, zoals via de GRI-methode.
www.apple.com/environment www.globalreporting.org/standards
Wilt u als sociaal ondernemer weten wat uw maatschappelijke meerwaarde voor de maatschappij is? Taxi Electric in Amsterdam heeft bijvoorbeeld laten uitrekenen hoe door het gebruik van een elektrische taxi minder CO2, fijnstof en stikstof wordt uitgestoten, in vergelijking met een normale taxi. Wat betekent dit voor het welzijn van de bewoners van Amsterdam? En hoeveel mensen zijn daadwerkelijk vanuit een uitkeringssituatie aan het werk gegaan, en wat zijn daarvan de sociale en economische effecten?
www.social-enterprise.nl/impact-first www.avance-impact.nl www.taxielectric.nl/ons-dna
Een positieve impact leveren aan de maatschappij kan ook bijdragen aan uw mogelijkheid om financiering voor uw organisatie te regelen. Zowel crowd funding, het benaderen van filantropische fondsen als impact fondsen kunnen op een onorthodoxe manier bijdragen aan uw financiƫle ruimte. Vaak zijn deze fondsen of investeerders georganiseerd rondom een thema, zoals circulaire economie, of een sector zoals de gezondheidszorg.
www.thegiin.org
www.social-enterprise.nl/voor- ondernemers/wegwijzers/financiering/ www.socialimpactventures.nl/investment-process www.pymwymic.com
www.sdgi-nl.org
www.oneplanetcrowd.com/nl
           28

   33   34   35   36   37