Page 37 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 37

Oorsprong
De uitdrukking ‘het nieuwe werken’ komt in Nederland voor het eerst voor in een publicatie uit 1993, geschreven door adviesbureau Desenco. In een serie tijdschriften wordt de opkomst van de mondige burger, nieuwe technologieën, flexibele werkruimtes en het richten op corebusiness en outsourcing beschreven. In 1994 publiceert Erik Veldhoen het boek ‘Kantoren bestaan niet meer’. Het beschrijft de consequenties van nieuwe ontwikkelingen voor het kantoorwerk, de kantooromgeving en het kantoorgebouw.
Ontwikkeling
Doordat de welvaart in de jaren vijftig en zestig groeit, ontstaan de eerste multinationals, die per functionele afdeling zijn vertakt. Werknemers in de verkoopafdeling voeren uit wat de directie en het afdelingshoofd beslissen. Door een groeiend opleidingsniveau werken mensen in de jaren zeventig steeds meer met hun hoofd en wordt matrix management populair in het bedrijfsleven. Bij matrix management werkt hooggeschoold personeel samen in projectteams, naast hun normale werkzaamheden op de afdeling.
Flexibele werkplek
Het Duitse adviesbureau Quickborner ontwerpt in de jaren vijftig het Office-landscape-concept. Advies- en ingenieursbedrijf DHV is eind jaren zestig een van de eerste Nederlandse bedrijven die riante kantoortuinen creëert. Door de populariteit van het essay ‘The Servant as Leader’ van Robert Greenleaf, ontstaat er in de jaren zeventig meer ruimte voor het idee van het leggen van verantwoordelijkheid bij werknemers en het doorvoeren van een platte hiërarchie. Ook werken op afstand komt in deze tijd in zwang, dankzij elektronische agenda’s en communicatie via fax en e-mail. In 1973 is het verzekeringskantoor JALA International in Los Angeles een van de eerste bedrijven waar dat concept wordt getest. In Nederland duurt die ontwikkeling langer en is in 1989 computerbedrijf Digital een van de eerste bedrijven waar medewerkers vanuit huis gaan werken, via een terminal en modem met aansluiting op het wereldwijde netwerk van Digital.
30
   35   36   37   38   39