Page 39 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 39

De flexible firm staat echter voor een innovatief bedrijf dat vanuit een compacte kern snel wisselt van dienst en dat kan innoveren. Philips Halfgeleiders zoekt in de jaren negentig met out-of-the-
box werkende taskforces naar kansen in de hypercompetitieve markt.
Ook de filosofie van Eckart Wintzen over het
celdelingsprincipe van een organisatie is populair.
Wintzen gaat ervan uit dat een werkeenheid van meer
dan 65 werknemers, zich zou moeten splitsen. Na
onderzoek bij bedrijven die werken met het
celdelingsprincipe merkt Peters in ‘The Pursuit of
Wow’ (1995) op dat bedrijven die werken met
compacte eenheden disproportioneel meer succesvol
zijn. Ook volgens Richard Branson is dat de sleutel tot
succes: ‘If a business gets too big, we split it.’ Bij Virgin Airlines zorgen Cross Functional Teams (CFT’s) ervoor dat maandelijkse verbeterpunten bekend zijn bij elke afgesplitste cel. Door de CFT’s en het gedeelde merk zijn alle cellen goed met elkaar verbonden in een atomiumstructuur. Zo ontstaat een organisatie die flexibel en dynamisch is en die zich als een levend organisme aanpast aan de omgeving.
Die splitsingsstrategie is niet alleen goed voor het werkplezier van medewerkers en de efficiency van de organisatie, het is ook een beproefde strategie om innovatie te stimuleren. Een van de eerste succesvolle Nederlandse voorbeelden daarvan is Philips, dat in 1984 ASML opricht om een nieuwe business uit te bouwen rondom lithografiemachines. Drinkwaterbedrijf Vitens zet in 2011 de Vitens Innovation Playground op, een proeftuin waar innovatieve projecten en ideeën in een gesloten omgeving, namelijk een deel van het Friese net, getest kunnen worden. Hiermee wordt vermeden dat innovatie traag verloopt in de bestaande organisatie, vanwege de structuur van projectplannen en noodzakelijke positieve business cases. Wanneer een experiment binnen de Vitens Innovation Playground mislukt of niet haalbaar blijkt, blijven de kosten beperkt. Projecten die wel succesvol zijn, worden daarna in de gehele provincie Friesland uitgerold. Als die tweede fase ook succesvol is, wordt de innovatie doorgevoerd binnen heel Vitens.
 32

   37   38   39   40   41