Page 41 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 41

Opkomst van de zzp’er
Vanaf 2000 groeit het aantal zzp’ers en flexwerkers. Bedrijven passen zich aan deze maatschappelijke veranderingen aan en er ontstaan meer flexwerkplekken, zoals Seats2meet of The Hub. Veel bedrijven gaan over op cloudcomputing en crowdsourcing. Data staat in de cloud, waarbij iedereen vanuit huis of op andere locatie altijd toegang heeft tot de benodigde informatie. Zo’n 20% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt regelmatig thuis. Dankzij het nieuwe werken, vanwege het thuis- en flexwerken, ontstaat er een vagere scheidslijn tussen werk en privé. Softwarebedrijf Atlassian zorgt voor huisvesting en regelt administratieve zaken voor medewerkers. Ze kunnen naar de sportschool, er is een incompany fietsenmaker en ’s ochtends staat er een uitgebreid ontbijt voor ze klaar.
De financiële crisis van 2008 versterkt de trend naar flexibilisering van arbeid. Veel organisaties zijn gedwongen om het aantal vaste medewerkers te reduceren en te gaan werken met een flexibele schil. Hoewel een deel van de zzp’ers kiest voor het zelfstandig ondernemerschap vanwege een positieve overtuiging, voor een betere balans werk-privé of vanwege de vrijheid en autonomie, blijkt het ook als constructie te werken voor bedrijven om kosten te drukken. De zzp-constructie is dan eigenlijk een verkapte loondienst.
Rond 2016 zijn er ongeveer één miljoen zzp’ers in Nederland. Politiek gezien zoekt men naar oplossingen voor het te verwachten pensioengat dat ontstaat voor al die zzp’ers, en denkt men na over collectieve oplossingen voor arbeidsongeschiktheid van zzp’ers. Zelfstandigen organiseren zich steeds meer zelf. Zo storten zelfstandige ondernemers bij Broodfonds iedere maand een bedrag op een gedeelde rekening als een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering, waar collega’s gebruik van kunnen maken bij ziekte.
 34


   39   40   41   42   43