Page 43 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 43

Seth Godin, in 2011 gekozen tot nummer zeventien op de lijst van meest invloedrijke business denkers, stelt in de bestseller ‘Small is the New Big’ dat de tijd van hiërarchische multinationals voorbij is.
Aansturing van professionals
Er ontstaan andere gedachten over de aansturing van professionals in het tijdperk van het nieuwe werken. Managementstromingen zoals dienend en coachend leiderschap, zijn populair. Men werkt vaker met methodes die veel verantwoordelijkheden bij de professional leggen, zoals de scrum- methodologie en agile werken. Er komen meer zelfsturende teams die uitgaan van de aspecten vertrouwen, transparantie en persoonlijke verantwoordelijkheid. Buurtzorg is in 2006 een opvallende vernieuwer in de zorgsector. Buurtzorg werkt met zelfsturende teams vanuit de filosofie dat professionals dan het beste tot hun recht komen. Bij Buurtzorg zijn teams van maximaal twaalf verpleegkundigen verantwoordelijk voor één dorp of buurt. Ze doen alles zelf, van werving en administratie tot zorg. Op het hoofdkantoor werkt maar een handvol medewerkers. Door de inzet van gebruiksvriendelijke ICT wordt de administratie tot een minimum beperkt.
Ook Critical Minds, een
dienstverlener op het
gebied van
projectbeheersing voor
industriële organisaties,
werkt met zelfsturende
principes in een
visiegedreven organisatie. Als je bij Critical Minds gaat werken, begin je met een tweejarig opleidingstraject om je persoonlijke stijl en valkuilen te leren kennen en jezelf te ontwikkelen. Critical Minds kent geen managers, leidinggevenden of gelaagdheid. Iedere Critical Mind uit zijn/haar visie in daarvoor gecreëerde waardestromen en werkgroepen. Critical Minds won in 2015 de prijs van MKB Krachtcentrale voor het slimste bedrijf van Nederland. Bij Tony’s Chocolonely krijg je als medewerker inspiratie- ontbijtjes, bootcamps, een wekelijkse stoelmassage en een niet-roken bonus. Iemand die een baby krijgt, ontvangt een bonus. Als je die baby krijgt met iemand anders van kantoor, krijg je allebei een bonus.
 36   41   42   43   44   45