Page 34 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 34

 Omschrijving van impact anno 2017
Impact gaat om het bewustzijn van het feit dat de organisatie een onderdeel is van de samenleving en dus op verschillende manieren impact op die samenleving heeft, waar de organisatie verantwoordelijkheid voor neemt. Impact focust daarbij op de externe non-financiële effecten van de organisatie (bijvoorbeeld op het gebied van milieu, armoede, gemarginaliseerde groepen of op de algemene gevolgen voor toekomstige generaties). Impact kan zo breed worden opgevat als het verschil tussen de situatie waarin een bedrijf bestaat en de situatie waarin het bedrijf niet bestaan zou hebben. Het gaat over de invloed en het totale effect van een organisatie door haar bedrijfsvoering, strategie en andere bedrijfsactiviteiten op de maatschappij.
Een impact-strategie gaat om het vergroten van positieve impact (de waarde) van het bedrijf op de wereld en het voorkomen of verminderen van de negatieve effecten. Het meten en het monitoren van impact is daarbij een belangrijk instrument.
Tips
Wilt u de negatieve impact van uw productieproces naar beneden brengen? Denkt u bijvoorbeeld aan het verminderen van het gebruik van water of energie, het gebruik van grondstoffen of chemicaliën, of de uitstoot van CO2? Stel eerst vast wat uw huidige impact is, daarna kunt u doelen stellen voor vermindering. Misschien wilt u wel het voorbeeld van de NS volgen? De NS heeft besloten om zijn gebruik van fossiele energie te verminderen en heeft daarvoor geïnvesteerd in nieuwe windparken. Inmiddels rijden alle treinen op groene stroom.
www.waterfootprint.org
www.skao.nl www.mvonederland.nl/impact-meten www.oneplanetthinking.org www.trueprice.org www.ns.nl/over-ns/energie/groene-stroom
      27   32   33   34   35   36