Page 30 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 30

23
Regelgeving
In Nederland wordt het vanaf 1985 verplicht om voorafgaand aan de bouw van grote projecten, zoals wegen en dammen, een milieueffectrapportage op te stellen waarin gevolgen voor het milieu worden weergegeven. Voor het bedrijfsleven worden regels opgesteld over de uitstoot van gevaarlijke stoffen. IKEA moet halverwege de jaren tachtig op zoek naar een nieuwe manier voor het produceren van spaanplaat (basismateriaal voor de meeste meubels), omdat bij de productie een te hoge uitstoot van de chemische stof formaldehyde is waargenomen. Ook komt er regelgeving die het gebruik van pesticiden in de landbouw moet verminderen.
Maatschappelijke bewustwording
Onder organisaties en consumenten ontstaat meer bewustwording over het effect van hun leefstijl op de wereld. Goede doelen worden publiekelijk gesteund en maatschappelijke projecten worden opgezet met het geld van bedrijven. Het steunen van lokale goede doelen en projecten door bedrijven wordt aangeduid met de term maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), ook wel community investment genoemd. Commerciële bedrijven gaan partnerschappen aan met ngo’s. Door zich te binden, profileren zij zich als een meer maatschappelijke organisatie en kunnen zij nieuwe markten aanspreken. Edet (onderdeel van SCA Hygiëne Products) werkt bijvoorbeeld samen met Oxfam om schooltoiletten in
Soedan te realiseren. En door het kopen van
 Quaker
(onderdeel
PepsiCo)
consumenten kinderen in Benin voorzien van een warme maaltijd op school.
Cruesli van kunnen
   28   29   30   31   32