Page 53 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 53

 Innovatie ontstaat niet alleen van binnenuit. U kunt ook gezamenlijk met de buitenwereld werken aan innovatie. Met crowdsourcing kunt u via internet een grote, diverse groep mensen om hun mening vragen, waardoor de beste ideeën naar boven komen. Lego doet dat bijvoorbeeld met een platform waar gebruikers en fans voorstellen kunnen doen voor nieuwe producten, zoals voor de Famous Architectures. Philips heeft in 2012 in samenwerking met verschillende Nederlandse gemeenten een innovatiewedstrijd uitgeschreven voor duurzame straatverlichting. U kunt uw eigen open innovatie-community bouwen, of gebruikmaken van andere communities:
www.ideaconnection.com www.innofication.com www.lightchallenge.eu
Wilt u aan de slag met een partnerschap, maar heeft u daar geen ervaring mee? Op Partnerschappen.nl vindt u de basisinformatie die u nodig heeft, inclusief de vragen die u zichzelf van tevoren moet stellen. De verschillende thema’s van de Sustainable Development Goals bieden een goed framework voor samenwerking, bijvoorbeeld op het thema voedsel of energie. Dit geldt zowel voor nationale als internationale samenwerking. U kunt daarin het voorbeeld van Philips volgen, dat samen met UNICEF, World Vision, Save, Hospitainer en Bioneedle werkt aan de bouw van ziekenhuizen in Afrika.
gateway.sdgcharter.nl www.partnerschappen.nl
U kunt uw netwerk uitbreiden met innovatieve, scherpe denkers en doeners. Hierdoor raakt u ongetwijfeld geïnspireerd tot nieuwe ideeën en samenwerkingen. Sluit aan bij innovatieve netwerken zoals:
www.singularityhub.com www.permanentbeta.nl www.openinnovatie.nl
        46
   51   52   53   54   55