Page 55 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 55

Oorsprong
Zingeving bestaat uit twee woorden: zin en geven. Het woord zin is afgeleid van het Latijnse sentire, dat voelen betekent. Zin heeft te maken met begeerte (ergens zin in hebben), maar ook met een hoger doel, een spirituele betekenis, zoals in ‘de zin van het leven’. Een oude verwijzing naar zingeving komt van de Griekse filosoof Aristoteles (384 - 322 v.Chr.) ‘Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence’.
Zingeving in een zakelijke context duikt voor het eerst op tijdens de Industriële Revolutie in de 19e eeuw, als sommige grootindustriëlen zich het lot en de verheffing van hun arbeiders
aantrekken. Op het terrein van de
Nederlandse Gist & Spiritusfabriek, bouwt
eigenaar Jacques van Marken in 1869 een
heel dorp. Als arbeider krijg je een eigen
huis met tuintje, breng je jouw kinderen
naar de bedrijfsschool en lees je ter
ontspanning een boek uit de
fabrieksbibliotheek. Een van de eerste
grote ondernemers die vindt dat de
onderneming iets moet bijdragen aan de samenleving is Henry Ford. In zijn in 1922 uitgekomen biografie schrijft hij: ‘Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld, is een armzalig soort onderneming’.
Ontwikkeling
In de jaren vijftig ontstaan de eerste multinationals, grote bedrijven met hiërarchische bedrijfsculturen, waarin werknemer en werkgever sterk met elkaar verbonden zijn. Levenslang emplooi, kinderen van arbeiders die studeren via het studiefonds van het bedrijf, het ontstaan van bedrijfsdorpen; in die hechte onderlinge afhankelijkheid vinden zowel werknemers als de ondernemer betekenis. Ook de rol van de ondernemer als verheffer van de arbeider is een stap naar meer zingeving bij bedrijven. Zo ontplooit Frits Philips zijn personeel op basis van waarden als zuinigheid en loyaliteit.
 48   53   54   55   56   57