Page 57 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 57

Maatschappelijk betrokken ondernemen
De behoefte om betekenis te vinden in werk groeit vanaf het midden van de welvarende jaren negentig. Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) creëert meer aandacht voor vrijwilligerswerk vanuit het bedrijf. Personeelsbemiddelaar Vitae (nu Experis) zet sinds 1996 maatschappelijke projecten op waarbij leveranciers en klanten meehelpen in de uitvoering en ondersteuning. Op zo’n dag worden alle vestigingen gesloten om bijvoorbeeld een aantal hectaren bos op te knappen of een mountainbikeparcours aan te leggen voor moeilijk opvoedbare kinderen. Richting het nieuwe millennium is er een verandering in de tijdgeest zichtbaar die tegen de toenemende globalisering in gaat. Er komt meer waardering voor het lokale do-it-yourself, men wil van massaproductie naar kleinschaligheid en van individualisering naar verbondenheid. In organisaties komt er in toenemende mate aandacht voor welzijn, werknemersparticipatie en zingeving. Veel mensen doen aan vrijwilligerswerk, naast hun baan, of ondersteunen goede doelen.
Bottom-of-the-pyramid
Voor internationale bedrijven is
de Bottom-of-the–pyramid-
theorie een manier om zingeving
te combineren met een
businessmodel. Hiermee kun je
zowel de allerarmsten helpen als
een grote afzetmarkt creëren. Het
idee van deze werkwijze is om producten tegen lage prijzen en marges aan te bieden, maar een fatsoenlijke winst te bereiken door enorme hoeveelheden te verkopen. Unilever brengt al in 1987 het merk Wheel wasmiddel op de markt in India. Wheel wordt verkocht tegen een prijs die 30% lager is dan Unilevers andere wasmiddelen. Zo kan Unilever ook de lage-inkomens- groepen bereiken en daarmee een grote nieuwe doelgroep aan zich binden. Unilever werkt met home advisors, een groep vrouwelijke verpleegkundigen en diëtisten, die op bezoek gaan bij vrouwen in lokale gemeenschappen om hen te adviseren over gezondheid en hygiëne.
 50   55   56   57   58   59