Page 59 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 59

Een voorbeeld daarvan is Vokomokum, een collectief dat vanaf 2008 biologisch en vegetarisch voedsel collectief inkoopt en waarin alle leden een deel van de werklast op zich nemen. Eens per twee maanden levert elk lid een paar uur werk. Daardoor kunnen alle leden maandelijks biologisch voedsel bestellen tegen groothandelsprijzen plus 5% van de gemaakte kosten.
Nieuwe spelers
De link tussen zingeving en werk wordt vanaf de jaren tien nog sterker. Filantropische instellingen zijn een actieve partner van bedrijven in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Internationaal zijn organisaties als de Bill & Melinda Gates Foundation actief. Maar ook in Nederland zijn filantropische organisaties steeds openlijker betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals Stichting MA. Zij combineren een zingevingsdoel met hun investeringskracht, om verbetering van de situatie in de wereld te bereiken. Ook uit de groei van impact-investment blijkt de behoefte van investeerders en de financiële sector om bij te dragen aan het goed doen en verbeteren van de wereld (lees hier meer over bij het kenmerk impact).
Balans
De Millennials komen als werkende generatie organisaties
binnen (lees ook het stuk Tijdgeest). Deze generatie hecht
waarde aan werk als een plek waar ze zin geven aan hun
bestaan en zich kunnen ontwikkelen. Ze sluiten zich aan
bij een bedrijf met een aansprekende missie, passie of
cultuur, die past bij een persoonlijk gevoel van ‘zin
hebben’. Tegelijkertijd ervaren veel mensen stress op het
werk. Jaarlijks meldt 14% van de werknemers burn-out-
klachten. Dat zet bedrijven aan het denken over balans,
zingeving en motivatie van werknemers. Mensen worden
aangespoord om bewustere keuzes te maken voor hun
welbevinden op het werk. Cursussen zoals Mindfulness op het werk vinden gretig aftrek. Anno 2017 is zingeving een gangbaar onderwerp tijdens sollicitaties en functioneringsgesprekken.
 52


   57   58   59   60   61