Page 60 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 60

 Omschrijving van zingeving anno 2017
Zingeving gaat over de menselijke behoefte om te weten wat het hogere doel van ons leven is en betekenis te geven aan ons leven. Het element zingeving binnen een organisatie speelt op het niveau van de organisatie zelf (wat is de raison d’etre van de organisatie) en op het niveau van de medewerkers (hoe vindt de medewerker zingeving in zijn werk).
Op organisatieniveau gaat zingeving over de positieve bijdrage van de organisatie aan de maatschappij. De organisatie draagt een idealistische visie of missie uit en betekent met de organisatie iets voor de wereld. Zingeving op het niveau van de individuele medewerker, gaat vaak over de mogelijkheid om invulling te geven aan de behoefte iets bij te dragen aan de samenleving en betekenis te geven aan het eigen leven.
Tips
Een veel toegepaste manier om zingeving binnen organisaties te vergroten, is vrijwilligerswerk. U kunt uw medewerkers een aantal uren per jaar ‘geven’ waarin zijn zich mogen inzetten voor een goed doel. Als u wilt weten welk interessant vrijwilligerswerk er in uw omgeving te doen is, kunt u contact opnemen met een van de lokale vrijwilligerscentrales, die bemiddelen tussen bedrijf en vrijwilliger. U kunt daar ook een Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO-)Monitor doen, om te kijken welk werk bij uw club past.
Bij taxibedrijf Uber geven medewerkers codeerles op Amsterdamse basisscholen. Bedrijven hebben in toenemende mate behoefte aan voldoende programmeurs. Scholen realiseren zich dat coderen het nieuwe rekenen is, maar ze hebben vaak niet de middelen om die lessen zelf te organiseren. Uber helpt nu om kinderen de basis van coderen te leren door een eigen spel of app te bouwen. Bij financiële dienstverlener ASR hebben medewerkers workshops financiële opvoeding gegeven aan ouders uit Rotterdamse achterstandswijken.
www.nationalembomonitor.nl/introductie/ www.nederlandcares.nl www.asrnederland.nl
   53   58   59   60   61   62