Page 56 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 56

 49
De noodzaak van wederopbouw wordt breed gedragen en mensen zien hun werk ook als bijdrage aan die wederopbouw. Zingeving staat voor loyaliteit tussen organisatie en werknemer in de jaren vijftig en zestig.
Toegenomen welvaart en opleidingsniveau zorgen eind jaren zestig voor een uitbarsting van idealisme. Jongeren protesteren tegen de gevestigde orde en ongelijkheid. Werknemers willen de vrijheid om een eigen passende carrière te kiezen: ze zoeken naar werk waar ze zin in hebben en wisselen sneller van baan. De eerste
uitzendbureaus ontstaan, zoals Uitzendbureau Amstelveen van Frits Goldschmeding, dat in 1964 wordt omgedoopt tot Randstad Uitzendbureau. Bovendien komt er meer aandacht voor de persoonlijke behoefte of zingeving van werknemers. Vanuit de filosofie dat iedereen iets waardevols heeft om toe te voegen, groeit binnen organisaties ruimte voor de ideeën van het personeel, in bijvoorbeeld ondernemingsraden. Op persoonlijk vlak zorgt de hippietijd voor een bloei aan religies en levensovertuigingen. Ook worden de eerste bedrijven opgericht die als basis een hogere missie hebben. Steve Jobs bouwt in 1971 de Apple I met als doel computers voor een groter publiek geschikt te maken.
Jaren tachtig
De oliecrisis van 1979 en de angst van de Koude Oorlog leidt een tijd in van bezuinigingen en no-nonsense-denken. In de jaren tachtig vindt een verzakelijking en professionalisering van werk plaats. Werknemers zoeken in deze crisistijd naar zekerheid; het gaat om geld verdienen en je baan houden. Zingeving speelt in de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig een beperkte rol binnen bedrijven. Het menselijke verlangen iets te betekenen wordt met name buiten het werk geuit. Tijdens het grootste protest ooit in Nederland, tegen de kruisraketten in 1983, staan 450.000 actievoerders op het Malieveld.

   54   55   56   57   58