Page 86 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 86

 Omschrijving van circulariteit anno 2017
Circulariteit heeft als doel om een gesloten kringloop van grondstoffen te creëren. In de praktijk betekent dit zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en de gebruikte grondstoffen in de productiekringloop houden. Er wordt zo min mogelijk afval gecreëerd. Niet bruikbare of restgrondstoffen bestaan in het cyclische denken niet.
Circulariteit begint in de designfase met nadenken over een product- of procesopbouw, die hergebruik mogelijk maakt. Daarnaast wordt zo min mogelijk verspild, ook in de fase als het product in de winkel ligt of thuis bij de consument. Daarna wordt het product zo veel mogelijk hoogwaardig hergebruikt. Vervolgens wordt gekeken naar recycling van de materialen en ten slotte – in het uiterste geval – de omzetting van eindmaterialen in energie.
Circulariteit vraagt om een nieuwe manier van denken en andere businessmodellen. Leaseconstructies, andere vormen van eigendom, belasting van grondstoffen en lange termijn investeringsmodellen zijn hiervoor nodig.
Tips
Zou het bedrijvenpark waar u zich bevindt, zich lenen voor een circulaire aanpak? Bedrijventerrein Zuid-Groningen heeft hierin een voorbeeldfunctie. Zij benutten regenwater opnieuw, reststoffen worden weer als grondstof gebruikt en er vindt energie-uitwisseling plaats tussen de bedrijven Avebe en Essent. In verschillende provincies zijn er stimuleringsregelingen voor het ontwikkelen van een circulair bedrijventerrein, zoals bij de provincie Noord-Holland de Regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB).
www.agrologistiek.nl www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-de-fysieke-omgeving- en-omgevingsbeleid www.noordholland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op _alfabet/H/Herstructurering_en_intelligent_ruimtegebruik_bedrijve nterreinen_HIRB
www.circularvalley.com
    79


   84   85   86   87   88