Page 85 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 85

Circulaire versnelling
In 2015 presenteert de Europese Commissie haar Circular Economy Package, gevolgd door een actieplan in 2016, gericht op de transitie van de Europese interne markt naar een circulaire economie. Het actieplan behelst alle onderdelen van een productcyclus, van ontwerp tot hergebruik. De maatregelen zijn een combinatie van wetgevingsvoorstellen die de Europese afvalwetgeving herzien en ondersteuning vanuit de EU voor lokale en regionale initiatieven die de transitie naar een circulaire economie bevorderen. In 2017 komt de Europese Commissie met een uitwerking van dat actieplan. In Nederland werkt men ondertussen aan het Rijksbrede Transitieprogramma voor de Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’, met diverse transitiepaden.
Circulariteit is anno 2017 een containerbegrip.
Men gebruikt het begrip circulaire economie
ook al is er geen sprake van een daadwerkelijke
gesloten kringloop, maar is men bezig met
(lineaire) verduurzaming, bijvoorbeeld door
een gedeelte van het afval te recyclen of door
afval om te zetten in groene stroom. Ook het
begrip biobased economy (waarbij de
producten gemaakt worden van biobased
materialen en eventueel biodegradable zijn) en
het begrip deeleconomie (dat ook werkt vanuit het idee van bezit naar gebruik) worden vaak onder de term circulaire economie geschaard.
Maar, door deze verwatering van het begrip staat het begrip circulaire economie wel in alle bestuurskamers op de agenda. Bijna alle bedrijven werken aan verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarmee groeien de mogelijkheden voor de circulaire economie. De roep om een verschuiving van belasting van arbeid naar grondstoffen wordt sterker. Daarmee wordt recycling goedkoper dan nieuwe producten. Hoewel er een aantal aansprekende succesvolle voorbeelden van de circulaire economie is, blijft het een uitdaging om met alle logistieke, regelgevende en kostenaspecten tot een winstgevend businessmodel te komen, dat ook nog eens op te schalen is.
 78
   83   84   85   86   87