Page 89 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 89

Oorsprong
Glocal is een combinatie van de woorden global en local en staat voor een visie die tegelijkertijd globaal en lokaal is. Akia Morita, de oprichter van Sony, introduceert dit begrip eind jaren tachtig. Het idee stamt af van de Japanse landbouwterm dochakuka, wat betekent dat je je technieken aanpast aan de omstandigheden, zoals het lokale klimaat. Morita gebruikt de Engelse vertaling van dochakuka, ‘glocalization’, om de strategie te beschrijven van een mondiale visie in combinatie met het aanpassen van producten aan lokale markten.
Ontwikkeling
Na de Tweede Wereldoorlog werkt iedereen hard aan het opbouwen van de wereldeconomie. In de jaren zestig ontstaan de eerste multinationals die productie aan lagelonenlanden uitbesteden. Door de gegroeide welvaart komt de wereld steeds dichterbij: voor de gewone man komt de wereld in de jaren zeventig via de televisie de huiskamer binnen en veel Nederlanders gaan voor het eerst naar het buitenland op vakantie. Een internationale uitstraling raakt in de mode; danscafés worden ‘bar dancings’ en Nederlandse popgroepen worden ‘bands’ die in het Engels zingen. Economisch is er in de jaren zestig en zeventig nog geen sprake van globalisering maar van toegenomen handel tussen landen, waarbij weinig rekening wordt gehouden met milieu en arbeidsomstandigheden. Het is de tijd van de Koude Oorlog.
Think global, act local
Als reactie op de ‘uitbuiting’ door
multinationals van ontwikkelingslanden
trekken activisten zich terug op lokaal
niveau, bijvoorbeeld in communes waarin ze
eigen voedsel produceren. Een oude slogan wordt van stal gehaald: ‘Think Global, Act Local’. Patrick Geddes, een Schotse stadsontwikkelaar die het stadsplan voor Madras in India ontwerpt, bedenkt deze slogan in 1915 voor functionele steden die de cultuur van de stad uitdragen. Geddes wil dat steden in harmonie zijn met hun omgeving en is tegen milieuvervuiling.
 82
   87   88   89   90   91