Page 91 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 91

Het bedrijfsleven neemt de slogan ‘Think Global, Act Local’ als marketingslogan over, waarmee ze aangeeft dat ze internationale visie combineert met lokale aanwezigheid. Deze glocale strategie wordt invloedrijker in de jaren negentig. Grote bedrijven willen mondiale productie combineren met lokale verscheidenheid. Zo verandert Coca- Cola de smaak van cola per land en gebruikt het regionale fabrieken om transportkosten laag te houden. Een manager van Coca-Cola zegt hierover in 1992: ‘We are not a multinational, we are a multilocal.’ Toch blijft een glocale strategie in de jaren negentig vooral beperkt tot die sectoren waarin lokale productie kostenbesparend werkt. Bedrijven in andere sectoren zoals Nike houden hun onderzoeksafdeling bij het hoofdkantoor, waardoor innovatie van bovenaf wordt opgelegd en productie wordt uitbesteed aan ontwikkelingslanden. De jaren ’negentig kenmerken zich door een groot vertrouwen in vrijhandel. Globalisering is belangrijker dan lokalisering.
Eind jaren negentig komt de ‘McDonaldisering’ van de wereld, de teloorgang van culturele verscheidenheid en de onethische bedrijfsvoering van westerse multinationals, onder druk te staan. Naomi Klein verwoordt deze kritiek in het boek ‘No Logo’ en stelt dat multinationals uit zijn op gigantische winst en niets geven om lokale culturen en
mensenrechten. Een goed voorbeeld van deze antiglobalistische stemming zijn de protesten in Seattle tegen internationale uitbuiting bij een congres van de WTO (World Trade Organization). De massale rellen in Seattle in 1999 kondigen een nieuwe tijdsgeest aan, waarin een groter verlangen naar lokale authenticiteit ontstaat. Bovendien komen nadelen van vrijhandel aan het licht, zoals in Rusland waar een kleine groep nieuwe rijken de economie domineert.
Lokalisering
In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw komen bewegingen op die terugkeren naar het lokale niveau, zoals het zelf opwekken van energie en de Slow Food Movement. Vanwege zorgen over de kwaliteit van voedsel en een teveel aan fastfood, streeft de Slow Food Movement naar een terugkeer naar lokale productie en bereiding.
 84

   89   90   91   92   93