Page 92 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 92

Er ontstaat een bredere tegenreactie op toenemende culturele uniformiteit in de wereld. Tegelijkertijd ervaart men een economische en financiële instabiliteit, door het uiteenspatten van de internetbubbel. Er wordt een trend richting lokalisering zichtbaar. Bedrijven als Campina spelen hierop in door ‘echte Nederlandse melk’ te verkopen. Verder ontstaat er een sterke vraag naar authentieke en regionale producten. Bierbrouwer Gulpener haakt hierop in door zo veel mogelijk grondstoffen uit de directe omgeving te gebruiken en uit een gevoel van trots feesten te organiseren voor Limburgse dorpen.
Urgentie voor lokaal
In 2006 raakt een groter publiek geïnspireerd om thuis milieubewust te handelen, door het uitkomen van de film ‘An Inconvenient Truth’. Voor organisaties wordt het denken rondom een global footprint, de nettobijdrage aan het milieu die vaak in CO2 wordt gemeten, in korte tijd gangbaar. Een van de oplossing die men ziet is de terugkeer naar productie op lokaal niveau, om uitstoot van transport te beperken. Dat wordt versterkt door het besef dat 80% van de bevolking in de toekomst in steden zal wonen en dat dit vraagt om lokale oplossingen voor de voedselvoorziening.
Stadslandbouw en urban mining komen als concept op. Farming the City is een project ontwikkeld door Cities Foundation en gesteund door de BankGiroLoterij om een verandering te brengen in het voedselsysteem door deze lokaal te maken. Burgers willen meer invloed hebben op de eigen leefomgeving. Er ontstaan veel lokale coöperaties van burgers die zelf kleine bedrijven oprichten om voedsel te verbouwen, regionaal en seizoensgebonden voedsel te consumeren, eigen duurzame energie op te wekken of een eigen energiecentrale te kopen. Daarbij staat vaak het gebruikmaken van regionale producten centraal, omdat dit beduidend minder belastend is voor de planeet en bijdraagt aan het welzijn van de lokale bevolking. Binnen de maakindustrie en de high tech industrie is er een beweging om voorheen uitbestede productie weer lokaal te produceren (reshoring). Ook Nederlandse bedrijven kiezen bewust voor lokale materialen en productie.
 85


   90   91   92   93   94